CMS Türkiye’nin en büyük jant üreticisidir

AR-GE Merkezi

CMS Ar-Ge merkezi 66 kişi ile, 2009 yılında Ar-Ge Merkezi belgesinin alınması ile resmiyet kazanan Ar-Ge çalışmalarına, şu an 26’sı lisans üstü 24’ü lisans mezunu olmak üzere yaklaşık 80 kişilik uzman bir ekiple sektörde daha üstün rekabetçi ürünler ve fikirler yaratmak, enerji ve kaynak kullanımının verimliliğini arttırmak, sürekli gelişim ve yeni üretim metodları geliştirmek amacıyla çalışmaktadır. Ar-Ge Merkezi; makine, metalurji ve malzeme, bilgisayar, kimya mühendisleri, endüstriyel tasarımcılar ve temel bilimler mezunlarından oluşan multidisipliner bir kadroya sahiptir.

Ar-Ge Merkezi kurulduğu ilk günden itibaren tamamlanan, devam eden ve hazırlık aşamasında olan 10 Tübitak projesi, 5 SANTEZ projesi, 1 Erasmus+ projesi, 1 Manunet projesi, 13 patent ve faydalı model başvurusu ile çalışmalarına devam etmektedir. Geliştirilen projeler kapsamında elde edilen çıktılar,  literatüre katkıda bulunmak ve sanayiye öncülük etmek için, ilgili sempozyum ve kongrelerde bildiri veya posterlerle sunulmakta, ya da bilimsel yayın olarak dergilere gönderilmektedir.

Üniversite sanayi işbirliğine de önem veren Ar-Ge Merkezi yönetimi, başta Ege Bölgesi olmak üzere üniversiteler ile protokoller oluşturarak, yapılan çalışmalara resmiyet kazandırmaktadır. Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ile protokoller imzalanmış olup çalışmalara devam edilen diğer üniversitelerle de görüşmeler sürdürülmektedir. İmzalanan protokoller kapsamında lisans ve yükseklisans öğrencilerinin bitirme tezlerinin desteklenmesi, lisans öğrencilerinin yaz stajları kapsamında proje bazlı görevlendirilmesi, üniversitelerde Ar-Ge Merkezi’ndeki uzman personelin katılımıyla gerçekleştirilen seminerlerin verilmesi gibi üniversite-sanayi faaliyetlerinin arttırılması sağlanmaktadır.